Serie A: Snelheid
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-A1.png Maximumsnelheid
2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-A2.png Einde maximumsnelheid
3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-A3.png Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-A4.png Adviessnelheid
5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-A5.png Einde adviessnelheid
Serie B: Voorrang
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-B1.png Voorrangsweg
2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-B2.png Einde voorrangsweg
3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-B3.png Voorrangskruispunt
4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-B4.png Voorrangskruispunt met een zijweg naar links
5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-B5.png Voorrangskruispunt met een zijweg naar rechts
6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-B6.png Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-B7.png Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Serie C: Geslotenverklaring
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C1.png Gesloten in beide richtingen voor bestuurders
2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C2.png Eenrichtingsweg, gesloten in de richting van de bestuurder
3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C3.png Eenrichtingsweg
4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C4.png Eenrichtingsweg
5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C5.png Inrijden toegestaan
6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C6.png Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C7.png Gesloten voor vrachtauto's
8 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C8.png Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
9 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C9.png Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, brommobielen, fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
10 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C10.png Gesloten

voor motorvoertuigen met aanhangwagen

11 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C11.png Gesloten

voor motorfietsen

12

Gesloten

voor alle motorvoertuigen

13 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C13.png Gesloten

voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

14 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C14.png Gesloten

voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

15 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C15.png Gesloten

voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

16 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C16.png Gesloten

voor voetgangers

17 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C17.png Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
18 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C18.png Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
19 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C19.png Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
20 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C20.png Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
21 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C21.png Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
22 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-C22.png Gesloten

voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

Serie D: Rijrichting
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D1.png Rotonde; verplichte rijrichting
2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D2.png Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D3.png Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D4.png Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D5.png Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D6.png Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D7.png Gebod

tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

Serie E: Parkeren en stilstaan
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E1.png Parkeerverbod
2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E2.png Verbod

stil te staan

3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E3.png Verbod

fietsen en bromfietsen te plaatsen

4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E4.png Parkeergelegenheid
5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E5.png Taxistandplaats
6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E6.png Gehandicaptenparkeerplaats
7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E7.png Gelegenheid

bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen

8 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E8.png Parkeergelegenheid

alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven

9 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E9.png Parkeergelegenheid

alleen bestemd voor vergunninghouders

10 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E10.png Parkeerschijf-zone

met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven

11 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E11.png Einde

parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf

12 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E12.png Parkeergelegenheid

ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer

13 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-E13.png Parkeergelegenheid

ten behoeve van carpoolers

Serie F: Overige geboden en verboden
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F1.png Verbod

voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F2.png Einde

verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F3.png Verbod

voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F4.png Einde

verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F5.png Verbod

voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F6.png Bestuurders

uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F7.png Keerverbod
8 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F8.png Einde

van alle door verkeersborden aangegeven verboden

9 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F9.png Einde

van alle door verkeersborden aangegeven verboden en adviezen op een elektronisch signaleringsbord

10 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-F10.png Stop.

In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast

Serie G: Verkeersregels
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G1.png Autosnelweg
2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G2.png Einde

Autosnelweg

3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G3.png Autoweg
4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G4.png Einde

autoweg

5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G5.png Woonerf
6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G6.png Einde

Woonerf

7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G7.png Voetpad
8 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G8.png Einde

voetpad

9 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G9.png Ruiterpad
10 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G10.png Einde

ruiterpad

11 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G11.png Verplicht

fietspad

12 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G12.png Einde

verplicht fietspad

12a Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G12a.png Fiets/bromfietspad
12b Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G12b.png Einde

fiets/bromfietspad

13 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G13.png Onverplicht

fietspad

14 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-G14.png Einde

onverplicht fietspad

Serie H: Bebouwde kom
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-H1.png Bebouwde kom
2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-H2.png Einde bebouwde kom
Serie J: Waarschuwing
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J1.png Slecht

wegdek

2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J2.png Bocht

naar rechts

3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J3.png Bocht

naar links

4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J4.png S-bocht(en),

eerst naar rechts

5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J5.png S-bocht(en),

eerst naar links

6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J6.png Steile

helling

7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J7.png Gevaarlijke

daling

8 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J8.png Gevaarlijk

kruispunt

9 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J9.png Rotonde
10 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J10.png Overweg

met slagbomen

11 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J11.png Overweg

zonder slagbomen

12 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J12.png Overweg

met enkel spoor

13 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J13.png Overweg

met twee of meer sporen

14 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J14.png Tram(kruising)
15 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J15.png Beweegbare

brug

16 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J16.png Werk

in uitvoering

17 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J17.png Rijbaanversmalling
18 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J18.png Rijbaanversmalling

rechts

19 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J19.png Rijbaanversmalling

links

20 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J20.png Slipgevaar
21 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J21.png Overstekende kinderen
22 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J22.png Voetgangersoversteekplaats
23 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J23.png Overstekende voetgangers
24 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J24.png Fietsers

en bromfietsers op rijbaan

25 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J25.png Losliggende

stenen

26 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J26.png Steile kade

of rivieroever

27 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J27.png Overstekend groot

wild

28 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J28.png Overstekend vee
29 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J29.png Tegenliggers
30 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J30.png Laagvliegende

vliegtuigen

31 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J31.png Zijwind
32 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J32.png Verkeerslichten
33 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J33.png Filevorming
34 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J34.png Ongeval
35 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J35.png Slecht

zicht door sneeuw, regen of mist

36 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J36.png IJzel

of sneeuw

37 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-J37.png Gevaar

(de aard van het gevaar is aangegeven op een onderbord)

Serie K: Bewegwijzering
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K1.png Lage

beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K2.png Voorwegwijzer

langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg

3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K3.png Beslissingswegwijzer

langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven

4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K4.png Hoge

beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes

5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K5.png Voorwegwijzer

langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K6.png Beslissingswegwijzer

langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K7.png Wegwijzer

voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)

8 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K8.png Wegwijzer

voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

9 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K9.png Omleiding.

Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

10 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K10.png Voorwegwijzer

binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers

11 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K11.png Voorsorteren

op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg

12 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K12.png Wijkwegwijzer

binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

13 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K13.png Wijkwegwijzer

binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

14 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-K14.png Route

voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

Serie L: Informatie
1 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L1.png Hoogte

onderdoorgang

2 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L2.png Voetgangersoversteekplaats
3 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L3.png Bushalte/tramhalte
4 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L4.png Voorsorteren
5 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L5.png Einde

rijstrook

6 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L6.png Splitsing
7 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L7.png Aantal

doorgaande rijstroken

8 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L8.png Doodlopende

weg

9 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L9.png Vooraanduiding

doodlopende weg

10 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L10.png Vooraanduiding

verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

11 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L11.png Verkeersbord

geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

12 Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-L12.png Verkeersbord

geldt alleen voor de aangegeven rijstrook